In 2015 zijn we begonnen met zendingswerk in Groenland. We startten onze zondagse diensten met 4 bezoekers. Inmiddels is dat aantal gegroeid naar zo’n 20 mensen per zondag. De ruimte die we huren voor deze diensten is nog steeds dezelfde, maar daar komt binnenkort verandering in. Het gebouw krijgt in april een andere eigenaar en daardoor verandert de bestemming van het pand. Dat betekent dat we binnenkort een andere locatie nodig hebben.

Goed nieuws!

We hebben altijd op de uitkijk gestaan naar een goed alternatief. Dat hebben we gelukkig gevonden. De gemeente Tasiilaq heeft ons een mooie locatie aangeboden om een pand te bouwen. Op 15 juli hopen we met de bouw van een nieuw zendingshuis te starten. Samen met onze supporters is er al veel geld gespaard, namelijk 110.000 Euro. Daar zijn we enorm blij mee! Maar dat is de helft van wat er nodig is om het hele zendingshuis te realiseren. Vóór eind maart hebben we nog 50.000 Euro nodig. Daarmee kunnen we het fundament en de bouwmaterialen voor het huis aanschaffen en alles met het schip vanuit Denemarken vervoeren. Wil je overwegen om hierin financieel bij te dragen? De rest, 70.000 Euro, is vóór eind mei nodig voor onvoorziene kosten, loodgieters- en electra-werk. Er lopen aanvragen bij verschillende fondsen, die in een deel zouden kunnen voorzien.

We zoeken 100 mensen die vóór eind maart 500 Euro voor de bouw van het zendingshuis willen investeren. Thinka en ik zullen als eersten ieder 500 Euro inleggen. Samen kunnen we het doel bereiken! Je kunt via deze Paypal-link geld overmaken of zelf een bedrag overboeken naar het rekeningnummer dat onderaan deze mail staat, o.v.v. Project 486.

Wat zou het geweldig zijn als we een vaste plaats hebben, van waaruit het Koninkrijk van God zich kan verspreiden over Tasiilaq en de omliggende dorpen. We zien het al voor ons: een ruim pand voor de bijbelschool, de zondagse diensten, bevrijdings- en genezingsdiensten en meer! We verlangen ernaar dat nog meer mensen Jezus gaan leren kennen en Hij hun levens verandert. Zoals bijvoorbeeld bij een moeder die vertelde dat ze Gods vrede zo duidelijk ervaart, dat ze is gestopt om thuis te schreeuwen... Dat is natuurlijk geweldig voor haar man, die ook tot geloof is gekomen, en haar kinderen! We zijn God hier heel dankbaar voor. Het pand dat we willen bouwen zal het mogelijk maken dat dit werk niet stopt, maar dat het juist uitgebreid kan worden.

Praktisch meehelpen?
In de periode tussen 15 juli en 15 september hebben we mensen nodig die willen helpen met de bouw van het huis. Heb je interesse? We zien ernaar uit om een mail van je te krijgen.

Een warme groet,
Peter en Thinka

In de afgelopen maand is er nationale aandacht geweest voor Tasiilaq. Cijfers van misbruik en het grote gebrek aan hulp hebben de oren van de politiek bereikt. Als je bedenkt dat elk derde kind, sinds 1995, met seksueel misbruik te maken heeft gehad, dan is dat echt dramatisch.

De politiek zit met de handen in het haar. “Eens in de maand vliegt er een psycholoog over naar Tasiilaq.” Maar dat is alsof je met een waterpistool probeert om een uitslaande bosbrand te blussen. De oorzaak van elke vijfde persoon die sterft is zelfmoord. In Nederland is dat elke duizendste persoon.

Maar we hebben de boodschap in ons hart zitten die uitkomst biedt! Het evangelie brengt hoop en leven. God is niet traag en kijkt niet hulpeloos toe. Zijn tegenwoordigheid en wijsheid genezen, wanneer mensen Hem zoeken. We hebben begin mei weer de jaarlijkse cursus “Pain of the heart” gehouden. Daarvoor vliegt er een voorganger van de westkust over naar ons om zodoende een week lang onderwijs en counseling te geven. Zijn bediening draait volledig op giften. 14 mensen (8 nieuwe deelnemers) hebben hun pijn –soms voor het eerst- in de ogen gekeken. Ik denk aan één vrouw in het bijzonder, die vóór de cursus niet begreep waarom ze thuis zo vaak boos zijn op elkaar en moe. Ze wilde graag dat iemand zou komen om de geest die dit volgens haar veroorzaakte uit het huis weg te bidden. Nu heeft ze ontdekt dat deze gevoelens samenhangen met het vele misbruik dat ze heeft meegemaakt. Trauma’s zijn aangeraakt door God en er is vergeving uitgesproken door mensen richting daders. Het was weer bijzonder en intensief en er is nog een lange weg te gaan – met Gods hulp!

De kosten voor de cursus zijn helaas nog niet gedekt. Zou jij ons daarin mee willen helpen?

Onze komst naar Nederland en Duitsland

We zijn ons al echt aan het voorbereiden voor de reis naar Nederland en Duitsland. Zoveel mogelijk vis eten en wat weggeven, zodat in elk geval 1 vriezer leeg zal zijn... We zien ernaar uit om je te ontmoeten en om veel meer details te kunnen delen, die niet geschikt zijn via de digitale weg.

In Nederland hebben we een zendings-avond in de Pinkstergemeente “Morgenstond” op zaterdag 6 juli, start 19:30. Adres is César Franckrode 58 in Zoetermeer.

We komen ook graag langs bij jou en bijvoorbeeld je huiskring. Als je daar interesse in hebt, mail gerust even.

Verhalen vertellen

Sinds we zijn begonnen om de bijbelschool te veranderen, omdat we meer interactie wilden, zien we dat God iets nieuws aan het doen is. Toen we het bijvoorbeeld hadden over het verhaal van de toren van Babel, werd duidelijk dat de mens wéér zijn eigen weg blijft gaan. En dan plotseling komt er de belofte aan Abram! Er gaat iets groots komen. Het is spannend om te zien hoe God Zichzelf en Zijn plan stukje bij beetje openbaart. Je zou denken dat men alles al weet. Maar niets is minder waar. De verhalen zijn fris en nieuw en brengen verandering teweeg in de mensen (en ons).

Hartelijke groeten uit Groenland en tot ziens!

Peter en Katharina

Hoe kunnen we in een update een werking van Gods Geest beschrijven?

Ons grote verlangen is dat hier een kerk ontstaat, waarin eenheid en de genade van God regeren. Het geweldige aan dit werk is dat wij het niet zelf kunnen doen. Maar de belofte waar we op hopen is dat we vrucht dragen wanneer we in Hem blijven. En van die vrucht willen we ook jou laten genieten. Langzaam, stap voor stap, zien we hoe Gods Geest mensen raakt.

Vorige maand zijn er drie mensen gedoopt! Drie mensen die beseften wat Jezus voor ze gedaan had en die hun oude leven achter zich wilden laten. En met de bijbelschool zijn we gaan luisteren naar de geboorte van de kerk in het boek Handelingen. Geweldig om te zien hoe daadkrachtig de christenen optraden in hun geloof. Met vervolging, wonderen en eenheid, leefden zij een nieuw leven in Christus.
 
Zo kwam het verhaal aan bod over de uitstorting van Gods Geest. En tijdens de aanbidding en het gebed daarna werden er meerdere mensen diep vervuld met Gods Geest en vrede. Ook ging de pijn in nek, knie en rug weg bij verschillende mensen!

Toen kwam het verhaal van de lamme bedelaar, die door Petrus en Johannes werd genezen in de naam van Jezus. De vraag kwam of Petrus en Johannes voor de genezing baden. Wie het verhaal kent, die weet dat zij dit niet deden. Zij spraken onder Gods leiding met autoriteit en de lamme man werd genezen. Dat was een prachtige openbaring voor ons. Een week later vertelde iemand enthousiast dat zij ook op die manier haar zoontje aansprak, die koorts had. De koorts verdween als sneeuw voor de zon! Prijs God!

Door deze verhalen ontstaat steeds meer het besef onder ons dat God graag een kerk heeft die daadkrachtig is in de liefde. Een groep mensen die elkaar in de nood te hulp komt. Een groep die bestaat uit mensen die hun eigen leven hebben afgelegd en omziet naar elkaar. Dat houdt ook in dat de koe bij de horens gevat moet worden en oude conflicten opgelost moeten worden, waardoor er echte eenheid komt. Hoe gaat Gods Geest ons hierin verder uitdagen?
 
Tot ons grote plezier hoorden we dat er iets moois gebeurde onder de Groenlanders, waar we geen enkele rol in hebben gespeeld. Een dopeling had deelgenomen aan een cursus, waarin het stoppen met alcohol ook ter sprake was gekomen. Zij noemde daarin dat ze wel iemand met praktijk ervaring kende. Zo werden er mensen meegenomen naar Linda, die al een paar jaar Jezus volgt en die van de alcohol af is. De groep mensen luisterde naar haar verhaal en de vraag kwam: ‘hoe ben je dan zo van de alcohol afgekomen?’ Het antwoord was hartverwarmend:’Dat was ik niet zelf, dat was Jezus!’ En zo werd er getuigenis afgelegd van haar nieuwe leven in Christus en hoe Hij het leven van haar man en haar zo enorm heeft veranderd.

Zien we hier hoe lokale christenen aan het opstaan zijn en hun eigen mensen aan het bereiken zijn...?
 
Een heel ander onderwerp is het gebouw dat we in juli 2020 willen gaan bouwen. We hebben daar al veel geld voor beschikbaar, waar jaren voor is gespaard. We hebben nog 100.000 Euro nodig om dit werk neer te kunnen zetten.  Bidt je mee voor mogelijkheden en voorziening? Check voor meer informatie op www.missionhouse-eastgreenland.com/nl/.

We willen je bedanken voor het meedoen in dit werk van God: sommigen zijn net bij dit werk gekomen en anderen doen al jaren mee. Hoe het ook zij, je deelt in de opbrengst hiervan en we hopen dat we je in de blijdschap kunnen laten delen die hier is ontstaan!

In Christus verbonden!
Peter en Thinka