Skip to main content

Oktober 2022

Beste vrienden en zendingspartners,

Ons verblijf in Europa
Tijdens ons verlof in Europa hebben we ongeveer 11 ontmoetingen gehad met verschillende groepen in verschillende landen. Tijdens deze ontmoetingen hebben we verschillende getuigenissen gedeeld. Vaak hebben we erbij verteld dat die getuigenissen wellicht niet alledaags zijn, maar voor de glorie van God verteld worden.
Confronterende bevrijdingen die God heeft gedaan. Maar ook genezingen die voor de rationele mindset onacceptabel zijn. Maar God is Geest en Hij doet Zijn werk nu dóór Zijn Kerk.

Lees meer …Oktober 2022

  • Aangemaakt op .

November 2021

Beste vrienden en zendingspartners,

We zijn een lange tijd van de radar af geweest en hebben daarom heel veel goed nieuws. Met deze korte update willen we je een inkijk geven in wat we de laatste maanden hebben meegemaakt. Wanneer je geïnteresseerd bent in een uitgebreider persoonlijk verslag nodigen we je graag voor een “ZOOM” afspraak uit – meer daarover aan het einde van de update.

We zien dat de bediening uit is gebreid, sinds we het “Huis van Vrede” in gebruik hebben genomen. Mensen zijn aan het groeien in het volgen van Jezus en dat gaat niet zonder slag of stoot. We groeien in relatie met elkaar en zijn dichter betrokken bij problemen waar mensen in verstrikt zijn. Maar we zien tegelijkertijd ook dat God ons juist door de tegenslagen en de pijn laat groeien. We leren elke situatie, voor- en tegenslag, te omarmen omdat we steeds dieper beseffen: we kunnen geen nadeel oplopen!
 
De zomer periode
Deze zomer hebben we, anders dan in de jaren ervoor, geen zogeheten ‘zomerstop’ gehad. We zijn doorgegaan met de wekelijkse Bijbelschool, op donderdag. Het was verbazingwekkend hoe goed bezocht de avonden doorgaans waren. Bijna elke keer was er weer iemand nieuw bij. En de kracht van God was elke keer weer machtig te zien door genezingen en bevrijdingen.
We mochten ook weer 4 mensen dopen in de rivier. Daarbij zagen we ook hoe Gods Geest direct het oor opende van een dopeling toen zij het water uitkwam. Het gehoor was maar 70% en nu kon ze er volledig mee horen. God is Zijn Woord prachtig aan het bevestigen.
 
Wanneer het kon gingen we met de boot eropuit. Zo konden we vis vangen en wat tijd in de natuur en met elkaar besteden. De bouw en inrichting van Joëls nieuwe kamertje heeft ons ook wat meer in beslag genomen dan we hadden verwacht – maar we zijn erg blij met het resultaat.
 
In de loop van de zomer konden we ook het zendingshuis verder inrichten. Er zijn nu tafels en keukengerei etc. aanwezig wat nieuwe mogelijkheden geeft. Uiteindelijk is ook de ingang af gekomen. Onze bevriende timmerman kon niet komen om te helpen, dus moesten we het werk door een plaatselijk bedrijf laten doen. 
 
De kracht van God
Dat we wekelijks bijna altijd een nieuwe persoon in de samenkomsten zien, komt denk ik omdat Gods kracht zich blijft manifesteren onder ons. Zo was er eens een vrouw, die al jarenlang niet meer normaal kon lopen. Zij liep heel langzaam en met veel pijn achter een looprek, totdat de Heer het in één keer helemaal wegnam. De dagen erop kreeg ze steeds meer kracht en ze rende zelfs naar het huis van haar dochter toe. Haar dochter is toen ook tot geloof in Jezus gekomen. Ons geloof moet niet rusten op menselijke wijsheid of mooie woorden, maar op de kracht van God die in ons midden werkt. Het is een genot om mee te mogen maken en ik hoop dat het ook jou sterkt in je vertrouwen op God. Maar zelfs met een dergelijk groot wonder, werd er tegen haar gezegd door verschillenden: ach, wat zij daar geloven is niet echt… waarop ze antwoordde: ”dit –dat ik weer kan lopen- is anders wel heel echt voor mij.”
 
Nieuwe initiatieven
In september begonnen we weer met wekelijkse zondagse diensten en nu het huis is ingericht konden we ook een aantal nieuwe activiteiten beginnen: een jongeren-bijbelavond, een soepkeuken gefinancierd uit een maandelijkse 2e hands verkoop en ontmoetingsavonden (koffie en taart) om de onderlinge relaties te bevorderen. Het duurde iets langer voor ik, Thinka, weer met de meiden avonden begon. Maar ik heb er weer een “ja” en een visie voor gekregen.
Binnenkort willen we met “life-groepen” starten en zijn we bezig met een voorbereidingstraject voor het aanstellen van twee diakenen.
 
Er is nog veel meer hierover te vertellen en daarom nodigen we je graag uit voor een interactieve meeting LIVE op ZOOM: dinsdag 23 november - 19:00 (NL tijd) via deze link 
Meeting ID: 841 1547 5782
Passcode: 814210

Je kunt spontaan inloggen, maar we waarderen het ook als je ons even laten weten als je erbij wil zijn.

Een warme groet uit Tasiilaq, Groenland,
Peter en Thinka
  • Aangemaakt op .

Eerste fase succesvol afgerond!

“Heeft corona ook invloed op het zendingshuis project?” Dit is de meest voorkomende vraag die we krijgen. Een snel antwoord is dit: vreemd genoeg eigenlijk niet. Want we zijn op dit moment helemaal op schema en plannen zelfs om eerder met de bouw te beginnen.

“Op schema” betekent praktisch, dat we het materiaal voor het fundament en het huis hebben besteld! Geweldig nieuws natuurlijk! Op 1 april hebben we de bestelling geplaatst in de verwachting dat het geld voor het transport ervan op tijd binnen zal komen. Daarmee is de eerste fase afgerond. We zijn zeer dankbaar daarvoor! De productie is in gang gezet en de architect in Denemarken doet zijn uiterste best om alles op tijd op het eerste schip naar Tasiilaq te krijgen. Dit zal begin juni aankomen.

De tweede fase is aangebroken!
Dit houdt in dat we op zoek zijn naar vrijwilligers en financiële ondersteuning.
  • vóór 8 juni moet het resterende geld voor het transport binnen zijn (10.000 Euro)
  • Begin juli moet het geld voor elektra- en loodgieterswerk binnen zijn (55.000 Euro). Dit werk moet gedaan worden door de lokale bevolking, omdat er specifieke kennis nodig is (wetgeving, milieu-eisen etc.) Dus hier zit ook loon bij in.
  • vóór 1 juli is een buffer zéér gewenst, voor onvoorziene kosten (15.000 Euro).
Wie bouwt er mee?
Iedereen die mee wil helpen is welkom. We beseffen goed dat corona hierin wel een rol speelt, want misschien vliegt er niets. Maar we gaat het avontuur gewoon aan. Begin mei vliegen alle nationale vluchten weer, omdat Groenland corona-vrij is.

Vanaf halverwege juni tot en met begin september zijn er mensen nodig. Onze voorkeur heeft de maand juli. Het neerzetten van dit gebouw kost 1000 uur. Een bevriende Groenlandse timmerman komt 5 weken meehelpen en dus hebben we nog maar 5 man nodig om het huis in 1 maand op te bouwen. Doe je mee? www.missionhouse-eastgreenland.com/nl

We beantwoorden graag je vragen en denken met je mee omtrent verblijf, reis en bijvoorbeeld verzekeringen. Je kunt deze mail beantwoorden als je wilt.

Een warme groet en Gods zegen!
Peter en Thinka
  • Aangemaakt op .

Het beste moet nog komen

En ik mijn hoofd er maar over breken, dat we vanaf april geen plek meer zouden hebben om samen te komen. Wie had gedacht dat een virus onze samenkomsten, en de samenkomsten over de hele wereld, al eerder abrupt tot een halt zou brengen? En zo is onze laatste samenkomst in het gehuurde kinderdagverblijf onopgemerkt en zonder enige vorm van afsluiting voorbij gegaan.

Aangezien er in de westkust inmiddels 10 Corona gevallen zijn, waarvan 2 hersteld, heeft de overheid een (inter)nationale vlucht-stop tot 15 april ingesteld. Onze kinderen zitten nu al een maand bij ons thuis, omdat ze een langere ziekteperiode hadden. Toen ze er net weer bovenop waren werden de scholen gesloten. Eén keer per week gaan we het huis uit om boodschappen te doen en tot op een paar telefoontjes na hadden we in deze tijd geen contact met de mensen hier en leven we vooral in onze woonkamer. Maar we vermaken ons prima en realiseren, dat het leven in isolement ons eigenlijk helemaal niet vreemd is.

Thinka doet er wat home-scholing bij en we moeten nog iets scherper afspreken hoe we elkaar afwisselen met werken. Maar verder zijn we er al een paar jaar aan gewend, dat we niet veel sociaal contact hebben en vooral in ons gezin leven. We zitten toch al op één van de meest geïsoleerde plekken ter wereld en de taal creëert uit zichzelf muren. En, hoe ironisch, voor het eerst zijn de schappen in de supermarkt hier misschien zelfs beter gevuld dan bij jullie – in ieder geval wat het wc-papier betreft. Het basisaanbod aan levensmiddelen is ook aanwezig omdat het eerste schip toch pas in juni komt en er dus genoeg is om tot die tijd door te komen. Iemand hier verwoordde het eigenlijk heel goed:”Eigenlijk is dit de beste plek om te leven op het moment.” En dat klopt wel, want we horen hoe enorm impacting deze situatie voor jullie is! We denken aan jullie en vragen ons regelmatig af hoe het gaat en we bidden voor jullie.

Ook al raakt het isolement ons niet zo heftig als in Europa het geval is, toch merken we natuurlijk dat het een tijd is waarin aan alles geschud wordt. In alle onzekerheid, die ook ons niet voorbij zal gaan, richten we ons meer op God, die een uitstekend plan heeft en ons nog steeds in alles zal voorzien. We ervaren Gods roep om Hem te zoeken en onze eigen relatie met Hem te laten verrijken. Hij is een onuitputtelijke bron van vreugde! En we ervaren dat we in deze intieme tijd met Hem worden voorbereid op een nieuwe oogst die eraan komt. We zijn benieuwd of de christenen hier deze periode ook sterker uit zullen komen of dat we hierna weer met drie mensen verder zullen gaan. We ervaren het als een periode van testen, waarin zal blijken wat er gebouwd is voor de eeuwigheid. En we vertrouwen daarin op Gods goedheid, dat Hij afmaakt wat Hij is begonnen.

Hoe ziet de bediening er nu uit?
Elke ontmoeting is hier dus nu ook afgezegd, waardoor we zeer beperkt zijn. Niet iedereen heeft internet, dus ontmoetingen via Skype of dergelijken zijn hier geen optie. Ik probeer nu via Facebook korte Bijbelstudies te geven. En de onmogelijkheid om te ontmoeten heeft me ertoe aangezet om te proberen de christelijke radiozender in gebruik te nemen, wat verbazingwekkender wijze ook redelijk gelukt is. Deze is aangesloten op het internet, waardoor de radio programma’s uit de gemeente in Nuuk kunnen worden uitgezonden. Op dit moment zijn we aan het kijken hoe en wat we zelf lokaal kunnen uitzenden. Want daar is natuurlijk weer vertaling voor nodig en die is nu niet te krijgen. Getuigenissen zouden wel goed kunnen werken. Maar we missen natuurlijk vooral het gewone contact! De digitale bediening gaat maar één kant op en we zien niet hoe mensen het ontvangen en waar ze nu staan. Ook gezamenlijk aanbidden en Gods Tegenwoordigheid vinden is altijd erg fijn en dat missen we nu. We zijn daarom aan het overwegen of we misschien toch met weinig mensen bij elkaar kunnen komen, aangezien er geen Corona besmetting in het dorp bekend is en we al 2 weken hermetisch zijn afgesloten. Maar we willen ook niet het risico lopen om nationaal nieuws te worden... In Tasiilaq is geen intensive-care unit terwijl er wel heel veel(!) mensen zijn met een slecht immuunsysteem en onderliggende ziektes.

Het zendingshuis
Het is een tijd met veel onzekerheden en dat zal waarschijnlijk ook de bouw van het zendingshuis raken. Tegelijkertijd zijn we enorm bemoedigd, want afgelopen maand is er meer dan € 40.000,- gegeven. Buiten de kosten die voor het transport nodig zijn, kunnen we daarmee nu het gehele materiaal voor het fundament en huis betalen! Wat een geweldig nieuws is dat! Bedankt dat zo velen van jullie vrijgevig hebben gereageerd op onze vorige oproep om te investeren in het zendingshuis. We richten ons nog steeds op de start van de bouw in deze zomer, halverwege juli. De bouwvergunning is inmiddels ook binnen en in de komende dagen zullen we de bestelling gaan plaatsen om op schema te blijven. We doen dit in geloof dat het resterende geld voor het transport ook spoedig zal binnen komen. Wie helpt ons mee? Alle beetjes helpen, hebben we inmiddels echt ontdekt. We geloven dat het huis echt een ark zal zijn, die enorm ertoe zal bijdragen om nog velen tot geloof te laten komen en hen te helpen groeien in hun relatie met God. In het bijzonder in deze tijd van isolatie zien we ernaar uit om na de zomer een ontmoetingsplek te hebben waar we elkaar en God kunnen ontmoeten.

We bidden je toe dat Gods vrede je hart zal bewaken. Het beste moet nog komen!

Een warme groet,
Peter en Thinka

  • Aangemaakt op .

Zendingshuis in zicht

In 2015 zijn we begonnen met zendingswerk in Groenland. We startten onze zondagse diensten met 4 bezoekers. Inmiddels is dat aantal gegroeid naar zo’n 20 mensen per zondag. De ruimte die we huren voor deze diensten is nog steeds dezelfde, maar daar komt binnenkort verandering in. Het gebouw krijgt in april een andere eigenaar en daardoor verandert de bestemming van het pand. Dat betekent dat we binnenkort een andere locatie nodig hebben.

Goed nieuws!

We hebben altijd op de uitkijk gestaan naar een goed alternatief. Dat hebben we gelukkig gevonden. De gemeente Tasiilaq heeft ons een mooie locatie aangeboden om een pand te bouwen. Op 15 juli hopen we met de bouw van een nieuw zendingshuis te starten. Samen met onze supporters is er al veel geld gespaard, namelijk 110.000 Euro. Daar zijn we enorm blij mee! Maar dat is de helft van wat er nodig is om het hele zendingshuis te realiseren. Vóór eind maart hebben we nog 50.000 Euro nodig. Daarmee kunnen we het fundament en de bouwmaterialen voor het huis aanschaffen en alles met het schip vanuit Denemarken vervoeren. Wil je overwegen om hierin financieel bij te dragen? De rest, 70.000 Euro, is vóór eind mei nodig voor onvoorziene kosten, loodgieters- en electra-werk. Er lopen aanvragen bij verschillende fondsen, die in een deel zouden kunnen voorzien.

We zoeken 100 mensen die vóór eind maart 500 Euro voor de bouw van het zendingshuis willen investeren. Thinka en ik zullen als eersten ieder 500 Euro inleggen. Samen kunnen we het doel bereiken! Je kunt via deze Paypal-link geld overmaken of zelf een bedrag overboeken naar het rekeningnummer dat onderaan deze mail staat, o.v.v. Project 486.

Wat zou het geweldig zijn als we een vaste plaats hebben, van waaruit het Koninkrijk van God zich kan verspreiden over Tasiilaq en de omliggende dorpen. We zien het al voor ons: een ruim pand voor de bijbelschool, de zondagse diensten, bevrijdings- en genezingsdiensten en meer! We verlangen ernaar dat nog meer mensen Jezus gaan leren kennen en Hij hun levens verandert. Zoals bijvoorbeeld bij een moeder die vertelde dat ze Gods vrede zo duidelijk ervaart, dat ze is gestopt om thuis te schreeuwen... Dat is natuurlijk geweldig voor haar man, die ook tot geloof is gekomen, en haar kinderen! We zijn God hier heel dankbaar voor. Het pand dat we willen bouwen zal het mogelijk maken dat dit werk niet stopt, maar dat het juist uitgebreid kan worden.

Praktisch meehelpen?
In de periode tussen 15 juli en 15 september hebben we mensen nodig die willen helpen met de bouw van het huis. Heb je interesse? We zien ernaar uit om een mail van je te krijgen.

Een warme groet,
Peter en Thinka

  • Aangemaakt op .

Mei Update 2019

In de afgelopen maand is er nationale aandacht geweest voor Tasiilaq. Cijfers van misbruik en het grote gebrek aan hulp hebben de oren van de politiek bereikt. Als je bedenkt dat elk derde kind, sinds 1995, met seksueel misbruik te maken heeft gehad, dan is dat echt dramatisch.

De politiek zit met de handen in het haar. “Eens in de maand vliegt er een psycholoog over naar Tasiilaq.” Maar dat is alsof je met een waterpistool probeert om een uitslaande bosbrand te blussen. De oorzaak van elke vijfde persoon die sterft is zelfmoord. In Nederland is dat elke duizendste persoon.

Maar we hebben de boodschap in ons hart zitten die uitkomst biedt! Het evangelie brengt hoop en leven. God is niet traag en kijkt niet hulpeloos toe. Zijn tegenwoordigheid en wijsheid genezen, wanneer mensen Hem zoeken. We hebben begin mei weer de jaarlijkse cursus “Pain of the heart” gehouden. Daarvoor vliegt er een voorganger van de westkust over naar ons om zodoende een week lang onderwijs en counseling te geven. Zijn bediening draait volledig op giften. 14 mensen (8 nieuwe deelnemers) hebben hun pijn –soms voor het eerst- in de ogen gekeken. Ik denk aan één vrouw in het bijzonder, die vóór de cursus niet begreep waarom ze thuis zo vaak boos zijn op elkaar en moe. Ze wilde graag dat iemand zou komen om de geest die dit volgens haar veroorzaakte uit het huis weg te bidden. Nu heeft ze ontdekt dat deze gevoelens samenhangen met het vele misbruik dat ze heeft meegemaakt. Trauma’s zijn aangeraakt door God en er is vergeving uitgesproken door mensen richting daders. Het was weer bijzonder en intensief en er is nog een lange weg te gaan – met Gods hulp!

De kosten voor de cursus zijn helaas nog niet gedekt. Zou jij ons daarin mee willen helpen?

Onze komst naar Nederland en Duitsland

We zijn ons al echt aan het voorbereiden voor de reis naar Nederland en Duitsland. Zoveel mogelijk vis eten en wat weggeven, zodat in elk geval 1 vriezer leeg zal zijn... We zien ernaar uit om je te ontmoeten en om veel meer details te kunnen delen, die niet geschikt zijn via de digitale weg.

In Nederland hebben we een zendings-avond in de Pinkstergemeente “Morgenstond” op zaterdag 6 juli, start 19:30. Adres is César Franckrode 58 in Zoetermeer.

We komen ook graag langs bij jou en bijvoorbeeld je huiskring. Als je daar interesse in hebt, mail gerust even.

Verhalen vertellen

Sinds we zijn begonnen om de bijbelschool te veranderen, omdat we meer interactie wilden, zien we dat God iets nieuws aan het doen is. Toen we het bijvoorbeeld hadden over het verhaal van de toren van Babel, werd duidelijk dat de mens wéér zijn eigen weg blijft gaan. En dan plotseling komt er de belofte aan Abram! Er gaat iets groots komen. Het is spannend om te zien hoe God Zichzelf en Zijn plan stukje bij beetje openbaart. Je zou denken dat men alles al weet. Maar niets is minder waar. De verhalen zijn fris en nieuw en brengen verandering teweeg in de mensen (en ons).

Hartelijke groeten uit Groenland en tot ziens!

Peter en Katharina

  • Aangemaakt op .

November Update 2019

Hoe kunnen we in een update een werking van Gods Geest beschrijven?

Ons grote verlangen is dat hier een kerk ontstaat, waarin eenheid en de genade van God regeren. Het geweldige aan dit werk is dat wij het niet zelf kunnen doen. Maar de belofte waar we op hopen is dat we vrucht dragen wanneer we in Hem blijven. En van die vrucht willen we ook jou laten genieten. Langzaam, stap voor stap, zien we hoe Gods Geest mensen raakt.

Vorige maand zijn er drie mensen gedoopt! Drie mensen die beseften wat Jezus voor ze gedaan had en die hun oude leven achter zich wilden laten. En met de bijbelschool zijn we gaan luisteren naar de geboorte van de kerk in het boek Handelingen. Geweldig om te zien hoe daadkrachtig de christenen optraden in hun geloof. Met vervolging, wonderen en eenheid, leefden zij een nieuw leven in Christus.
 
Zo kwam het verhaal aan bod over de uitstorting van Gods Geest. En tijdens de aanbidding en het gebed daarna werden er meerdere mensen diep vervuld met Gods Geest en vrede. Ook ging de pijn in nek, knie en rug weg bij verschillende mensen!

Toen kwam het verhaal van de lamme bedelaar, die door Petrus en Johannes werd genezen in de naam van Jezus. De vraag kwam of Petrus en Johannes voor de genezing baden. Wie het verhaal kent, die weet dat zij dit niet deden. Zij spraken onder Gods leiding met autoriteit en de lamme man werd genezen. Dat was een prachtige openbaring voor ons. Een week later vertelde iemand enthousiast dat zij ook op die manier haar zoontje aansprak, die koorts had. De koorts verdween als sneeuw voor de zon! Prijs God!

Door deze verhalen ontstaat steeds meer het besef onder ons dat God graag een kerk heeft die daadkrachtig is in de liefde. Een groep mensen die elkaar in de nood te hulp komt. Een groep die bestaat uit mensen die hun eigen leven hebben afgelegd en omziet naar elkaar. Dat houdt ook in dat de koe bij de horens gevat moet worden en oude conflicten opgelost moeten worden, waardoor er echte eenheid komt. Hoe gaat Gods Geest ons hierin verder uitdagen?
 
Tot ons grote plezier hoorden we dat er iets moois gebeurde onder de Groenlanders, waar we geen enkele rol in hebben gespeeld. Een dopeling had deelgenomen aan een cursus, waarin het stoppen met alcohol ook ter sprake was gekomen. Zij noemde daarin dat ze wel iemand met praktijk ervaring kende. Zo werden er mensen meegenomen naar Linda, die al een paar jaar Jezus volgt en die van de alcohol af is. De groep mensen luisterde naar haar verhaal en de vraag kwam: ‘hoe ben je dan zo van de alcohol afgekomen?’ Het antwoord was hartverwarmend:’Dat was ik niet zelf, dat was Jezus!’ En zo werd er getuigenis afgelegd van haar nieuwe leven in Christus en hoe Hij het leven van haar man en haar zo enorm heeft veranderd.

Zien we hier hoe lokale christenen aan het opstaan zijn en hun eigen mensen aan het bereiken zijn...?
 
Een heel ander onderwerp is het gebouw dat we in juli 2020 willen gaan bouwen. We hebben daar al veel geld voor beschikbaar, waar jaren voor is gespaard. We hebben nog 100.000 Euro nodig om dit werk neer te kunnen zetten.  Bidt je mee voor mogelijkheden en voorziening? Check voor meer informatie op www.missionhouse-eastgreenland.com/nl/.

We willen je bedanken voor het meedoen in dit werk van God: sommigen zijn net bij dit werk gekomen en anderen doen al jaren mee. Hoe het ook zij, je deelt in de opbrengst hiervan en we hopen dat we je in de blijdschap kunnen laten delen die hier is ontstaan!

In Christus verbonden!
Peter en Thinka
  • Aangemaakt op .