Skip to main content

Mei Update 2019

In de afgelopen maand is er nationale aandacht geweest voor Tasiilaq. Cijfers van misbruik en het grote gebrek aan hulp hebben de oren van de politiek bereikt. Als je bedenkt dat elk derde kind, sinds 1995, met seksueel misbruik te maken heeft gehad, dan is dat echt dramatisch.

De politiek zit met de handen in het haar. “Eens in de maand vliegt er een psycholoog over naar Tasiilaq.” Maar dat is alsof je met een waterpistool probeert om een uitslaande bosbrand te blussen. De oorzaak van elke vijfde persoon die sterft is zelfmoord. In Nederland is dat elke duizendste persoon.

Maar we hebben de boodschap in ons hart zitten die uitkomst biedt! Het evangelie brengt hoop en leven. God is niet traag en kijkt niet hulpeloos toe. Zijn tegenwoordigheid en wijsheid genezen, wanneer mensen Hem zoeken. We hebben begin mei weer de jaarlijkse cursus “Pain of the heart” gehouden. Daarvoor vliegt er een voorganger van de westkust over naar ons om zodoende een week lang onderwijs en counseling te geven. Zijn bediening draait volledig op giften. 14 mensen (8 nieuwe deelnemers) hebben hun pijn –soms voor het eerst- in de ogen gekeken. Ik denk aan één vrouw in het bijzonder, die vóór de cursus niet begreep waarom ze thuis zo vaak boos zijn op elkaar en moe. Ze wilde graag dat iemand zou komen om de geest die dit volgens haar veroorzaakte uit het huis weg te bidden. Nu heeft ze ontdekt dat deze gevoelens samenhangen met het vele misbruik dat ze heeft meegemaakt. Trauma’s zijn aangeraakt door God en er is vergeving uitgesproken door mensen richting daders. Het was weer bijzonder en intensief en er is nog een lange weg te gaan – met Gods hulp!

De kosten voor de cursus zijn helaas nog niet gedekt. Zou jij ons daarin mee willen helpen?

Onze komst naar Nederland en Duitsland

We zijn ons al echt aan het voorbereiden voor de reis naar Nederland en Duitsland. Zoveel mogelijk vis eten en wat weggeven, zodat in elk geval 1 vriezer leeg zal zijn... We zien ernaar uit om je te ontmoeten en om veel meer details te kunnen delen, die niet geschikt zijn via de digitale weg.

In Nederland hebben we een zendings-avond in de Pinkstergemeente “Morgenstond” op zaterdag 6 juli, start 19:30. Adres is César Franckrode 58 in Zoetermeer.

We komen ook graag langs bij jou en bijvoorbeeld je huiskring. Als je daar interesse in hebt, mail gerust even.

Verhalen vertellen

Sinds we zijn begonnen om de bijbelschool te veranderen, omdat we meer interactie wilden, zien we dat God iets nieuws aan het doen is. Toen we het bijvoorbeeld hadden over het verhaal van de toren van Babel, werd duidelijk dat de mens wéér zijn eigen weg blijft gaan. En dan plotseling komt er de belofte aan Abram! Er gaat iets groots komen. Het is spannend om te zien hoe God Zichzelf en Zijn plan stukje bij beetje openbaart. Je zou denken dat men alles al weet. Maar niets is minder waar. De verhalen zijn fris en nieuw en brengen verandering teweeg in de mensen (en ons).

Hartelijke groeten uit Groenland en tot ziens!

Peter en Katharina

  • Aangemaakt op .