Skip to main content

November Update 2019

Hoe kunnen we in een update een werking van Gods Geest beschrijven?

Ons grote verlangen is dat hier een kerk ontstaat, waarin eenheid en de genade van God regeren. Het geweldige aan dit werk is dat wij het niet zelf kunnen doen. Maar de belofte waar we op hopen is dat we vrucht dragen wanneer we in Hem blijven. En van die vrucht willen we ook jou laten genieten. Langzaam, stap voor stap, zien we hoe Gods Geest mensen raakt.

Vorige maand zijn er drie mensen gedoopt! Drie mensen die beseften wat Jezus voor ze gedaan had en die hun oude leven achter zich wilden laten. En met de bijbelschool zijn we gaan luisteren naar de geboorte van de kerk in het boek Handelingen. Geweldig om te zien hoe daadkrachtig de christenen optraden in hun geloof. Met vervolging, wonderen en eenheid, leefden zij een nieuw leven in Christus.
 
Zo kwam het verhaal aan bod over de uitstorting van Gods Geest. En tijdens de aanbidding en het gebed daarna werden er meerdere mensen diep vervuld met Gods Geest en vrede. Ook ging de pijn in nek, knie en rug weg bij verschillende mensen!

Toen kwam het verhaal van de lamme bedelaar, die door Petrus en Johannes werd genezen in de naam van Jezus. De vraag kwam of Petrus en Johannes voor de genezing baden. Wie het verhaal kent, die weet dat zij dit niet deden. Zij spraken onder Gods leiding met autoriteit en de lamme man werd genezen. Dat was een prachtige openbaring voor ons. Een week later vertelde iemand enthousiast dat zij ook op die manier haar zoontje aansprak, die koorts had. De koorts verdween als sneeuw voor de zon! Prijs God!

Door deze verhalen ontstaat steeds meer het besef onder ons dat God graag een kerk heeft die daadkrachtig is in de liefde. Een groep mensen die elkaar in de nood te hulp komt. Een groep die bestaat uit mensen die hun eigen leven hebben afgelegd en omziet naar elkaar. Dat houdt ook in dat de koe bij de horens gevat moet worden en oude conflicten opgelost moeten worden, waardoor er echte eenheid komt. Hoe gaat Gods Geest ons hierin verder uitdagen?
 
Tot ons grote plezier hoorden we dat er iets moois gebeurde onder de Groenlanders, waar we geen enkele rol in hebben gespeeld. Een dopeling had deelgenomen aan een cursus, waarin het stoppen met alcohol ook ter sprake was gekomen. Zij noemde daarin dat ze wel iemand met praktijk ervaring kende. Zo werden er mensen meegenomen naar Linda, die al een paar jaar Jezus volgt en die van de alcohol af is. De groep mensen luisterde naar haar verhaal en de vraag kwam: ‘hoe ben je dan zo van de alcohol afgekomen?’ Het antwoord was hartverwarmend:’Dat was ik niet zelf, dat was Jezus!’ En zo werd er getuigenis afgelegd van haar nieuwe leven in Christus en hoe Hij het leven van haar man en haar zo enorm heeft veranderd.

Zien we hier hoe lokale christenen aan het opstaan zijn en hun eigen mensen aan het bereiken zijn...?
 
Een heel ander onderwerp is het gebouw dat we in juli 2020 willen gaan bouwen. We hebben daar al veel geld voor beschikbaar, waar jaren voor is gespaard. We hebben nog 100.000 Euro nodig om dit werk neer te kunnen zetten.  Bidt je mee voor mogelijkheden en voorziening? Check voor meer informatie op www.missionhouse-eastgreenland.com/nl/.

We willen je bedanken voor het meedoen in dit werk van God: sommigen zijn net bij dit werk gekomen en anderen doen al jaren mee. Hoe het ook zij, je deelt in de opbrengst hiervan en we hopen dat we je in de blijdschap kunnen laten delen die hier is ontstaan!

In Christus verbonden!
Peter en Thinka
  • Aangemaakt op .