Skip to main content

November 2021

Beste vrienden en zendingspartners,

We zijn een lange tijd van de radar af geweest en hebben daarom heel veel goed nieuws. Met deze korte update willen we je een inkijk geven in wat we de laatste maanden hebben meegemaakt. Wanneer je geïnteresseerd bent in een uitgebreider persoonlijk verslag nodigen we je graag voor een “ZOOM” afspraak uit – meer daarover aan het einde van de update.

We zien dat de bediening uit is gebreid, sinds we het “Huis van Vrede” in gebruik hebben genomen. Mensen zijn aan het groeien in het volgen van Jezus en dat gaat niet zonder slag of stoot. We groeien in relatie met elkaar en zijn dichter betrokken bij problemen waar mensen in verstrikt zijn. Maar we zien tegelijkertijd ook dat God ons juist door de tegenslagen en de pijn laat groeien. We leren elke situatie, voor- en tegenslag, te omarmen omdat we steeds dieper beseffen: we kunnen geen nadeel oplopen!
 
De zomer periode
Deze zomer hebben we, anders dan in de jaren ervoor, geen zogeheten ‘zomerstop’ gehad. We zijn doorgegaan met de wekelijkse Bijbelschool, op donderdag. Het was verbazingwekkend hoe goed bezocht de avonden doorgaans waren. Bijna elke keer was er weer iemand nieuw bij. En de kracht van God was elke keer weer machtig te zien door genezingen en bevrijdingen.
We mochten ook weer 4 mensen dopen in de rivier. Daarbij zagen we ook hoe Gods Geest direct het oor opende van een dopeling toen zij het water uitkwam. Het gehoor was maar 70% en nu kon ze er volledig mee horen. God is Zijn Woord prachtig aan het bevestigen.
 
Wanneer het kon gingen we met de boot eropuit. Zo konden we vis vangen en wat tijd in de natuur en met elkaar besteden. De bouw en inrichting van Joëls nieuwe kamertje heeft ons ook wat meer in beslag genomen dan we hadden verwacht – maar we zijn erg blij met het resultaat.
 
In de loop van de zomer konden we ook het zendingshuis verder inrichten. Er zijn nu tafels en keukengerei etc. aanwezig wat nieuwe mogelijkheden geeft. Uiteindelijk is ook de ingang af gekomen. Onze bevriende timmerman kon niet komen om te helpen, dus moesten we het werk door een plaatselijk bedrijf laten doen. 
 
De kracht van God
Dat we wekelijks bijna altijd een nieuwe persoon in de samenkomsten zien, komt denk ik omdat Gods kracht zich blijft manifesteren onder ons. Zo was er eens een vrouw, die al jarenlang niet meer normaal kon lopen. Zij liep heel langzaam en met veel pijn achter een looprek, totdat de Heer het in één keer helemaal wegnam. De dagen erop kreeg ze steeds meer kracht en ze rende zelfs naar het huis van haar dochter toe. Haar dochter is toen ook tot geloof in Jezus gekomen. Ons geloof moet niet rusten op menselijke wijsheid of mooie woorden, maar op de kracht van God die in ons midden werkt. Het is een genot om mee te mogen maken en ik hoop dat het ook jou sterkt in je vertrouwen op God. Maar zelfs met een dergelijk groot wonder, werd er tegen haar gezegd door verschillenden: ach, wat zij daar geloven is niet echt… waarop ze antwoordde: ”dit –dat ik weer kan lopen- is anders wel heel echt voor mij.”
 
Nieuwe initiatieven
In september begonnen we weer met wekelijkse zondagse diensten en nu het huis is ingericht konden we ook een aantal nieuwe activiteiten beginnen: een jongeren-bijbelavond, een soepkeuken gefinancierd uit een maandelijkse 2e hands verkoop en ontmoetingsavonden (koffie en taart) om de onderlinge relaties te bevorderen. Het duurde iets langer voor ik, Thinka, weer met de meiden avonden begon. Maar ik heb er weer een “ja” en een visie voor gekregen.
Binnenkort willen we met “life-groepen” starten en zijn we bezig met een voorbereidingstraject voor het aanstellen van twee diakenen.
 
Er is nog veel meer hierover te vertellen en daarom nodigen we je graag uit voor een interactieve meeting LIVE op ZOOM: dinsdag 23 november - 19:00 (NL tijd) via deze link 
Meeting ID: 841 1547 5782
Passcode: 814210

Je kunt spontaan inloggen, maar we waarderen het ook als je ons even laten weten als je erbij wil zijn.

Een warme groet uit Tasiilaq, Groenland,
Peter en Thinka
  • Aangemaakt op .