Wanneer ben jij mens geworden?

Vroeger dacht ik altijd dat de sterren in de hemel kleine gaatjes waren. Ik vroeg me dan ook direct af, waar dat licht daarachter dan vandaan komt. Maar goed, de sterren zijn kleine lichtpuntjes en daarmee was mijn vroegere denkwijze afgedaan. Toch blijkt deze denkwijze hier in Groenland niet helemaal vreemd tot mijn blijde verbazing. “Ammalivatsiar” betekent 'ster' en het eerste deel van dit woord “Ammaler” betekent 'gat', terwijl het laatste deel “tsiar” weer ‘klein’ betekent. Zo gek was mijn vroegere gedachtegang dus niet!

En "wanneer ben je mens geworden" is de vraag naar wanneer iemand geboren is. Zoals je ziet zijn we bezig om het Groenlands op te pakken, maar het blijft erg “anstrengend”, alsof je elke dag je fiets opstapt en dit ook elke dag weer moet leren.

De winter komt eraan
En dat betekent dat de boten er niet meer uit kunnen gaan om op jacht te gaan, of om te vissen. Dat betekent ook dat er minder tot niet meer gebouwd wordt. De wintertijd levert de mensen meer tijd op om naar het onderwijs in de bijbelschool of de diensten te komen. In de vorige update vroegen we om gebed voor de bijbelschool. Nu is daar een kleine familie tot Jezus gekomen waarbij het heel duidelijk is hoeveel vrede Jezus werkelijk geeft. Hij geeft echt wat de wereld niet kan bieden. Wat heerlijk! We komen ook meer in contact met mensen die alcohol-problemen hebben. Bidden jullie met ons mee voor wijsheid hoe hen hiermee verder te helpen?

Overigens is het grootste bouwbedrijf hier net failliet gegaan en dat heeft grote gevolgen. Er kan bijvoorbeeld geen kinderdagverblijf worden afgebouwd voor 100 kleine kinderen, maar ook renovatie en nieuwbouw zijn gestopt.

Er komen ook vrienden van ons terug naar Tasiilaq. Dat zijn Mikki, Rebekka en drie kinderen (3-11 jaar). Hij is in Denemarken voor kanker behandeld en dit leek er heel goed uit te gaan zien, maar de kanker is teruggekomen. Dit betekent, als God niet ingrijpt, dat hij niet lang meer zal leven. Met 51 jaar is dat een vreselijk pijnlijk vooruitzicht. Bidden jullie mee?

Nieuwe contacten
De afgelopen twee weken kwam het groepje korte termijn zendelingen uit Noorwegen en Duitsland hier weer in Tasiilaq en zij zijn inmiddels vrienden van ons geworden. En wat een heerlijke zegen brachten zij mee. Al tien jaar komen zij hier en er is al een netwerk opgebouwd. Zo konden wij ook nieuwe mensen leren kennen en we bidden dat er nu structureel in hen kan worden geïnvesteerd middels de diensten en bijbelschool. Er is niets heerlijkers dan Jezus beter te leren kennen en anderen ook met Hem bekend te maken. Maar het beste moet nog komen; Hij komt echt weer terug. De Man op wiens geboorte we onze tijdlijn hebben gezet! Ben je er ook klaar voor?

Een warme groet,
Peter, Katharina en Joël