Een geweldige week

We hebben de afgelopen week een geweldige tijd gehad, waarbij tientallen hun vertrouwen stelden in wat Jezus aan het kruis heeft gedaan. Het goede nieuws over vergeving en nieuw leven werd bevestigd door de Heer met wonderen!

Afgelopen vrijdag konden we spontaan een geweldige avond neerzetten samen met de korte termijn zendelingen die hier halfjaarlijks komen en 5 locals. Hierin klonk het Evangelie, een getuigenis werd gegeven en mensen werden genezen. Ik schrijf wel dat 'we' de avond neer hadden gezet, maar uiteraard is het God die de eenheid heeft bewerkt en Zijn zegen zo rijkelijk gaf.

Wat ons heeft geraakt was het aantal jongeren die op de avond afkwamen. Er waren een aantal met tranen in de ogen toen zij op het punt stonden om hun vertrouwen te leggen in wat Jezus voor ons heeft gedaan. Bid je mee dat zij Jezus zullen blijven volgen en zullen groeien? Op het laatst baden we nog voor genezing voor mensen, waarbij velen naar voren kwamen. We zagen onder andere hoe verschillenden daarna geen pijn meer in hun rug hadden.

Voordat de avond echt begon introduceerde ik dat er een getuigenis zou komen van iemand die hier in Tasiilaq woont. In de bijbelschool is zij samen met haar man tot bekering gekomen. Zij getuigde daarbij ook hoe God hun huwelijk nieuw leven in had geblazen waarbij ook hun kinderen de veranderingen opvielen. We waren deze avond ook alert op het feit dat men hier bang is voor 'andere religies'. Een gerucht dat hier de ronde doet is dat "wij" (inclusief onze Groenlandse vrienden) anders gelovigen zijn. Er is veel achterdocht. Twee mensen die binnenkwamen vroegen ook direct of wij hetzelfde geloven als de Lutherse kerk. Daarom heb ik meermalen verteld dat ik alleen hun Groenlandse bijbel gebruik.

Een volgend punt waar we wat zenuwen bij hadden was uiteraard of er mensen zouden komen naar de kerkdienst. Het is goed en noodzakelijk voor een gemeente om te groeien (in de diepte, maar ook in de breedte). Er waren 7 nieuwe mensen op zondagmorgen! Dat was voor ons allemaal echt een geweldig gezicht en het brengt nieuw leven. Gaat dit doorzetten? Of blijven ze ineens weer weg? Wil je meebidden voor onze geestelijke groei?

Onze focus
We hoorden dat we de plaats voor de zondagse diensten hoogstwaarschijnlijk niet meer wekelijks kunnen gebruiken. Maar ook komt de zomer eraan waardoor mensen drukker worden met bouwen, vissen, jagen en -natuurlijk- vakantie. Deze ontwikkelingen, samen met een komende geboorte ergens in juni, zorgen ervoor dat we ons verschillende dingen afvragen: gaan we wekelijks bijeenkomen? Zetten we de bijbelschool voort? Gaan we maandelijks grote meetings hebben? We moeten flexibel zijn. Het kan betekenen dat we ineens een meeting doen, of dat we bijvoorbeeld plotseling drie weken lang "niets" hebben. Bidden jullie mee voor leiding hierin? En willen jullie ook meebidden voor ons kleintje dat gaat komen?

Een warme groet en hartelijk dank voor je ondersteuning (in welke vorm dan ook).
Gods zegen!
Peter, Katharina en Joël