Skip to main content

Gebed

“Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet”

We kennen de wapens van de wereld waarmee gevochten wordt, maar van geen nut zijn in de bouw van het Koninkrijk van God. Jezus heeft ons geleerd dat gebed soms aanhoudend moet zijn, willen we gaan zien dat er iets veranderd. Daarom is er voor de voorbidders een lijstje van belangrijke onderwerpen waar gebed voor gewenst is:

De Lutherse kerk, zodat er verbinding gaat ontstaan tussen ons werk en zij. Vraag God dat er eenheid gaat ontstaan met als middelpunt Jezus zelf.

De mensen die tot geloof in Jezus zijn gekomen. Bid voor standvastigheid en groei in geloof en liefde.

De kinderen in Tasiilaq. Bidt voor bescherming en vrede over hen, want deze kleine kinderen zijn extra kwetsbaar en erg vaak komen zij uit ontwrichte families.

Het gevangeniswezen in Tasiilaq. Bidt voor de leidinggevenden, bewakers en gevangenen dat zij Gods boodschap zullen gaan verstaan.

Financieel onderhoud, waarbij wij zelf evenals het zendingshuis volledig leunen op giften van mensen.

Bidt voor een doorbraak van het Koninkrijk van God, zowel op het vlak van groei aan kennis en liefde, maar ook op het gebied van genezing en bevrijding. Het zelfmoord aantal is een duidelijk bewijs van hoe de vijand mensen neerdrukt, evenzo het abortus-percentage dat erg hoog is.

Jouw gebed bouwt mee aan Gods Koninkrijk in Oost-Groenland! Bedankt!