Project het zendingshuis

Een zendingshuis voor Tasiilaq

Toen we het werk van God in Tasiilaq oppakten in januari 2015, kwamen we al snel tot de conclusie dat er gebrek is aan faciliteiten. In contact met een groepje korte termijn zendelingen, die al 10 jaar regelmatig Tasiilaq bezoeken, is er de wens om hier iets aan te doen. Dit was erg moeilijk gezien de gebrekkige huizenmarkt. De groep was zelf al jaren op zoek naar een geschikt huis voor het zendingswerk. Pratende en biddende kwamen we tot het idee om een huis aan te schaffen en uit te bouwen tot zendingshuis. Met deze gezamenlijke dromen werd de visie ineens veel groter. Niet alleen willen we Tasiilaq bereiken met het Goede Nieuws, maar ook de andere 5 dorpjes om Tasiilaq heen. Het zendingshuis zal daarbij een prachtige rol in kunnen nemen om dit mogelijk te maken.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

In samenwerking met de groep korte termijn zendelingen, de kerk in Nuuk (INO) en twee lokale Groenlanders hebben we een instituut gevormd, dat dit toekomstige zendingshuis in eigendom en beheer heeft. Zo wordt gewaarborgd dat het huis ten dienste blijft aan het werk van God op structurele basis. We zijn erg blij met deze samenwerking over land en kerkgrenzen heen! Tot op heden zijn we na meerdere teleurstellingen nog steeds op zoek naar een goed gebouw. Dit gebouw zal dan jaren en jaren dienst moeten doen ten behoeve van het werk van God hier aan de Oostkust.

Hoe kun je helpen?

Uiteraard is gebed de eerste noodzaak. Daar steunen we op. Verder is er nog aanzienlijk veel aan financiële middelen nodig en is elk bedrag welkom. Maar ook de inboedel moet nog helemaal worden aangeschaft. Denk daarbij aan een bescheiden geluidsinstallatie, opklaptafels, stoelen, borden, bekers, glazen etc. Voor giften ten behoeve van dit project (ANBI) volgen hier de gegevens:

Globe Mission (in Duitsland) IBAN DE20 5206 0410 0004 0022 53

Onderwerp: Project 486 - Zendingshuis

We zien uit naar het verkrijgen van een goede faciliteit dat dienst kan doen om mensen met God in aanraking te laten komen!