Over Light in Greenland

Het is één ding om God te leren kennen, maar een tweede om met Jezus te blijven wandelen. Opgroeien in vertrouwen op God gaat niet over één nacht ijs. We hebben elkaar nodig om te groeien in geloof en liefde en daar zetten wij ons voor in. De mensen die leven aan de oostkust van Groenland hebben niet of nauwelijks onderwijs ter beschikking als het gaat om het leven met God.

In Nederland hebben wij ons een aantal jaar bezig gehouden met ‘discipelschap’, hoe je door kunt groeien in geloof. Nu is dit ons werk in Groenland. Om dit te realiseren maken we gebruik van de Bijbel die in het West-Groenlands is vertaald. Wij maken hier gebruik van tijdens zondagse diensten en de wekelijkse mini Bijbelschool die we hebben opgezet. Daarbij worden we van het engels naar oost-Groenlands vertaald of proberen in het Deens verder te komen. Om dit alles te faciliteren richten wij ons op de bouw van een zendingshuis.

Dit zendingshuis is niet alleen een goede verzamelplaats voor dit soort activiteiten, maar we willen het ook gebruiken om de plaatselijke gemeenschap tot steun te zijn. Daarbij kun je denken aan activiteiten voor alleenstaande moeders of een plaats voor jongeren om te kunnen relaxen.

Ook genezingsdiensten zullen aan bod komen in het huis, omdat we gehoor willen geven aan de opdracht van Jezus om op zieken de handen te leggen en zo het Koninkrijk van God verder te zien komen.

Maar het werk speelt zich niet alleen af in Groenland. Het land staat niet bekend als zendingsveld, terwijl dit wel degelijk het geval is. Daarom zetten we ons ook in middels communicatie mogelijkheden om Groenland onder de aandacht te brengen in hoofdzakelijk Nederland en Duitsland. De oostkust is daarbij onze focus, omdat hier geen enkele volwassen geloofsgemeenschap bestaat.